News

"เศรษฐกิจใหม่"ยืนยันเปลี่ยนหัวหน้าพรรคแต่อุดมการณ์ไม่เปลี่ยน

พรรคเศรษฐกิจใหม่ยืนยัน  แม้เปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคแต่อุดมการณ์ยังคงเดิม เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เปลี่ยนขั้วทางการเมือง เตรียมดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มบุคคลที่ไปร้อง กกต.ว่าการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เป็นโมฆะ

สส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ แถลงข่าวประกาศจุดยืนทางการเมืองของพรรค หลังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ว่า พรรคยังคงมีอุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนเดิมและยังทำหน้าที่ในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้าน ไม่เปลี่ยนขั้วทางการเมือง โดยมีนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ เป็นปูชนียบุคคลสำคัญของพรรคและมีนายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค

นายมนูญ กล่าวถึง ปัญหาที่มีสมาชิกพรรคบางส่วน ไปยื่นเรื่องร้องต่อ กกต. เพื่อขอให้การเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่ผ่านมาเป็นโมฆะว่า พรรคได้จัดการประชุมใหญ่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับพรรค และจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ บุคคลที่มายื่นเรื่องร้องบางราย ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค บางรายแอบอ้างเป็นกรรมการบริหารพรรค   ดังนั้นพรรคจะพิจารณาดูรายละเอียดข้อดฎหมายว่าจะสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง หากพบว่าเป็นสมาชิกพรรคและทำผิดข้อบังคับพรรค ทำให้เกิดความเสียหายจะมีมติขับออกจากพรรค