สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานขององค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป

วันที่ 5 ก.ย. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานขององค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป หรือ เซิร์น

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป เซิร์น เยือนสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์