News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ขยายผลตรวจรุกที่ป่าชายเลน จ.ตรัง

การตรวจสอบกรณี อบต.เขาไม้แก้ว อนุญาตให้เอกชนออกค่าใช้จ่ายกว่า ๑๔ ล้านบาท ก่อสร้างขยายถนนจาก ๖ เมตร เป็น ๑๕ เมตร ยาว ๔ กิโลเมตร ที่ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อรองรับท่าเทียบเรือ ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ ขยายผลจากข้อมูลร้องเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา จนได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า ถนนดังกล่าวบุกรุกที่ป่าชายเลน ส่วนที่ดิน ๗๑ ไร่ ที่ใช้ก่อสร้างท่าเทียบเรือมีที่มาโดยมิชอบ ใช้ ส.ค.๑ จากหมู่บ้านอื่นมาสวมสิทธิ์ออกเป็น น.ส.๓ ก. เลขที่ ๔๙๕ ซึ่งใช้ก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่และเอกชนที่ร่วมกันทำความผิด ขณะที่อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินแล้ว ขอให้เพิกถอนที่ดิน น.ส.๓ ก.แปลงนี้

ล่าสุดคอลัมน์หมายเลข 7 ได้โทรศัพท์สัมภาษณ์ นางอุษา ไทรงาม ซึ่งเคยเป็นเจ้าของ น.ส.๓ ก.ฉบับนี้ ก่อนขายให้กับ นางโสภา ผู้บริหารบริษัทปัญจะพัฒนาและวิศวกรรมพาณิชย์การ จำกัด ยืนยันว่าไม่ทราบที่มาการออก น.ส.๓ ก.ฉบับนี้ และไม่เคยเจรจากับ นายกฤษณะ แจ้งอักษร เจ้าของ ส.ค.๑ ที่ถูกนำไปออก น.ส.๓ ก.เลขที่ ๔๙๕

นอกจากนี้นางอุษา ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กรรวี ยืนยันพร้อมชี้แจงข้อมูลกับทางราชการ

FB : รายการคอลัมน์หมายเลข 7