ข่าวภาคค่ำ

ครม.เศรษฐกิจ ชงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แพคเกจ ไทยแลนด์พลัส 7 ด้าน

คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ชงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ "แพคเกจ ไทยแลนด์พลัส" ทั้งลดหย่อนภาษี ลดข้อจำกัดทางกฎหมาย เพื่อกระตุ้นการลงทุนท่ามกลางสงครามการค้าโลก

เป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ หรือ ครม.เศรษฐกิจ ที่เห็นชอบแพคเกจ ไทยแลนด์พลัส 7 ด้าน ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เสนอ เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดการลงทุน รวมถึงปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งมาตรการภาษี พัฒนาบุคลากร กฎระเบียบด้านการลงทุน เพื่อรองรับโอกาสที่ไทยจะได้จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และสงครามการค้า หลังจากติดอุปสรรคทั้งกฎหมายและการแข่งขันที่รุนแรง ไม่สามารถจูงใจนักลงทุน

สำหรับ แพคเกจ ไทยแลนด์พลัส 7 ด้าน มีทั้งลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เวลา 5 ปี ในโครงการลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท จัดตั้งคณะกรรมการ "วันสต็อปเซอร์วิส" แก้อุปสรรคนักลงทุน สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงาน เร่งปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน ปรับปรุงกฎระเบียบวีซ่าและใบอนุญาตทำงานกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญสูง พัฒนาพื้นที่รับรองนักลงทุนต่างชาติ ฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าไทย-อียู และมาตรการกระตุ้นการลงทุนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติส่งเสริมความเข้มแข็งห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ