ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เปิดโครงการพระดาบสสัญจร ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานเปิดโครงการพระดาบสสัญจร ในการนี้ ถวายเครื่องไทยธรรมพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ แล้วมอบถุงพระราชทาน 200 ชุดแก่ประชาชน รวมทั้งมอบรถเข็นผู้พิการ ไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ และทุนการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่

มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดโครงการพระดาบสสัญจร เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยออกหน่วยให้บริการประชาชน ซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร ฝึกอบรมความรู้การดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร การใช้ปุ๋ยบำรุงดิน สาธิตการใช้เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก การใช้เตาเผาแกลบเพื่อให้ได้ปุ๋ยและน้ำส้มควันไม้ การแปรรูปอาหาร บริการตัดผม และบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด