News

พลเอกประวิตรตรวจน้ำท่วมขอนแก่น ยืนยันรัฐบาลพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัย

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปที่เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ เพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ และ สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับที่เขื่อนอุบลรัตน์แม้ว่าอิทธิพลพายุในช่วงที่ผ่านมาจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำราว 115 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าระดับน้ำต่ำสุด (LRC) โดยมีปริมาณน้ำปัจจุบันอยู่ที่ 592 ล้านลูกบาศก์เมตร (24%) มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 11 ล้านลูกบาศก์เมตร (1%) ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้ และมีความจำเป็นต้องนำน้ำจาก Dead storage มาใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศ หากน้ำยังคงน้อย ต้นฤดูแล้ง พ.ย. 2562 นี้ อาจมีผลทำให้ไม่สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังน้ำน้อยในอ่างฯ ขนาดกลางอีก 2 แห่ง ได้แก่ อ่างฯห้วยลอมไผ่ (13%) และ อ่างฯ ห้วยเตย (30 %)

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่าที่ผ่านมาได้มีพายุเข้ามาในพื้นที่ภาคอีสานจำนวน 2 ลูก แต่มีน้ำเข้าเขื่อนอุบลรัตน์น้อยมาก กรมฝนหลวงจะต้องดำเนินการที่จัดหาน้ำเติมให้กับเขื่อนอุบลรัตน์ นอกจากนี้ชาวบ้านต้องช่วยกันขุดบ่อน้ำเป็นแก้มลิงเอาไว้กรมน้ำบาดาลต้องช่วยด้วยเพราะมีน้ำเหลืออยู่ 700 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรที่อยู่ใต้ดินที่จะเอามาช่วยผู้ประสบภัยแล้ง โดยมีกรรมการบริหารจัดการน้ำซึ่งจะบริหารน้ำให้ดีที่สุด ส่วนเรื่องเยียวยาผู้ประสบภัยทางรัฐบาลหามาตรการช่วยเหลืออยู่แล้ว

รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยโดยให้ทุกหน่วยงานระดมกำลังเข้าให้การช่วยเหลือให้ผ่านพ้นวิกฤตอย่างเต็มที่ โดยหลังจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นขณะนี้ได้คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติแล้ว หลังจากนี้จะเร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งบ้านเรือน พืชผลทางการเกษตรที่เสียหาย เพื่อเยียวยาตามขั้นตอนของรัฐในลำดับต่อไป

จากนั้นรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลและรับฟังรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ที่หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ บ้านวังถั่ว ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานการสร้างการรับรู้เน็ตประชารัฐ และการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การจำหน่ายผลติภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์กุยช่ายขาวปลอดสารพิษของกลุ่ม ที่มีการจำหน่ายทางออนไลน์และการนำเสนอการท่องเที่ยวและวิถิีชีวิตชาวขอนแก่นผ่านออนไลน์ โดยเยาวชนกลุ่ม TOT Young Club ภายหลังการเยี่ยมชมนิทรรศการ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวพบปะกับประชาชนว่า เน็ตประชารัฐเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องขยายให้ทั่วถึง รองรับยุคดิจิทัล เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการบริการภาครัฐ การขายสินค้าออนไลน์ การบริการด้านสาธารณสุข และด้านการศึกษา ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นได้ติดตั้งเน็ตประชารัฐแล้วจำนวน 1,158 หมู่บ้าน และจะต้องขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป