ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สมาพันธรัฐสวิสและเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สมาพันธรัฐสวิสและเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด