สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สมาพันธรัฐสวิสและเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ว

วันที่ 7 ก.ย. 2562 เวลา 20:11 น.

Views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สมาพันธรัฐสวิสและเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ว

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยือนสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์