News

นายกฯ ลงพื้นที่ยโสธร-อุบลฯ สั่งการแก้น้ำท่วมอีสาน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดประชุมในกรอบกองทัพบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก ประจำปี 2562 ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งกองทัพบกไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9 ถึง 11 กันยายน 2562 ในช่วงเช้าวันนี้ หลังจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะจะเดินทางไปตรวจสถานการณ์น้ำและเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมคณะด้วย

โดยนายกรัฐมนตรีจะนั่งรถตรวจสภาพปัญหาพื้นที่บริเวณแม่น้ำชีไหลและลำน้ำยังไหลมาบรรจบกัน ณ บ้านแจงน้อย ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร จากนั้นจะเดินทางไปเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของเทศบาล ต.บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย เมื่อเสร็จภารกิจจึงเดินทางกลับ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกำชับให้ส่วนราชการเร่งช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงน้ำท่วมทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกล เรือท้องแบน จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตั้งโรงครัวพระราชทาน โรงครัวของส่วนราชการ รวมทั้งเตรียมแผนและมาตรการเยียวยาภายหลังน้ำลด ทั้งที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบด้วย