News

การฝึกร่วมกองทัพไทย-สหรัฐฯยังจำเป็นทั้งเรื่องความมั่นคงและยามเกิดภัยพิบัติ

กองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐฯยืนยันการฝึกร่วม 2 ประเทศยังเป็นสิ่งสำคัญและต้องฝึกต่อต่อ เพื่อความมั่นคงและร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ปัจจุบันภัยคุกคามมีหลายรูปแบบต้องพร้อมรับมือ

หลังเปิดการประชุมกองทัพบกในกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโด-แปซิฟิกประจำปี 2562 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และ  พลเอก เจมส์ แมคคอนวิว ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐอเมริกา ร่วมกันแถลงข่าว ภายหลังการประชุม

พลเอก เจมส์ แมคคอนวิว ระบุ ต้องการให้ทุกประเทศที่มาร่วมประชุมกันมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายร่วมกันคือการเสริมสร้างความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักและเป้าหมายสำคัญ ส่วนการฝึกร่วมในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับประเทศไทย การฝึกต่างๆมีความสำคัญ เนื่องจากการฝึกเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเพราะฉะนั้น การฝึกร่วมยังต้องดำรงต่อไป อยู่ร่วมกันเสริมสร้างความสัมพันธ์และมีประสบการณ์เรียนรู้หลักนิยมหรือหลักสูตรต่างๆที่แต่ละฝ่ายจะถ่ายทอดให้กันและกันหรือเป็นประเด็นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

ส่วนพลเอกอภิรัชต์กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราได้มีการประชุมมาโดยตลอด โดยเฉพาะกองทัพบกไทยถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในตำแหน่งที่มีความสำคัญในพื้นที่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกไทยและสหรัฐฯมีมานาน หลักนิยมที่เราใช้ตั้งแต่โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า จนถึงหลักนิยมในการรบปัจจุบันเราก็ยังใช้หลักนิยมของกองทัพบกสหรัฐฯ สิ่งสำคัญของการประชุมครั้งนี้ เปรียบเหมือนเป็นประวัติศาสตร์

กองทัพบกไทยมีการฝึกกับสหรัฐอเมริกา อย่างต่อเนื่องเช่น การฝึกร่วมรหัส คอบร้าโกลด์ และ หนุมานการ์เดียน การฝึกแต่ละครั้ง กองกำลังที่อยู่ในภาคพื้น อินโดแปซิฟิกก็เข้ามารับการฝึกร่วมกันเพื่อที่จะทำให้ภูมิภาคมีความมั่นคงยั่งยืนถาวรมีการร่วมมือกันในเรื่องการช่วยเหลือภัยพิบัติ เราไม่ได้มุ่งในด้านความมั่นคงอย่างเดียวแต่มุ่งในเรื่องการช่วยเหลือเมื่อมีภัยพิบัติในภูมิภาค

ยอมรับว่ามีความเป็นห่วง เรื่องภัยคุกคาม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และ สงครามไซเบอร์ ที่ทุกประเทศมีแนวทางในการที่จะรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันเป็นภัยคุกคาม เรียกว่า ไฮบริด Warfare ไม่ใช่การรบที่ใช้อาวุธอย่างเดียวต้องใช้ความคิด นโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะทำให้เราสามารถทำให้ภูมิภาคเกิดความสงบรวมถึงภายในประเทศด้วยเรื่องพวกนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่