ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก เขตบางเขน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดให้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย บรรจุถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 3,500 ชุด ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายนนี้ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยถุงยังชีพพระราชทานสีน้ำเงิน สำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมาก 500 ถุง, ส่วนถุงสีส้ม และสีม่วงสำหรับผู้ประสบอุทกภัยทั่วไปในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อย 3,000 ถุง โดยถุงยังชีพพระราชทานทั้งหมดจะลำเลียงไปยังพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล เพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยได้ใช้สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และในวันนี้ มีการลำเลียงถุงยังชีพพระราชทาน 1,050 ถุง ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดยโสธรด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด