รอบรั้วรอบโลก

WHO เผยมีผู้ฆ่าตัวตายทุกๆ 40 วินาที

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO เผยแพร่รายงานฉบับล่าสุดที่ชี้ให้เห็นตัวเลขสุดช็อก ซึ่งบ่งชี้ว่าในปัจจุบันมีผู้ก่อเหตุฆ่าตัวตายเกิดขึ้นในโลก 1 คน ในระยะเวลาทุก ๆ 40 วินาที ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นหมู่วัยรุ่นช่วงอายุระหว่าง 15-29 ปี ขณะที่ โดยรวมจำนวนคนฆ่าตัวตายในแต่ละปีมีมากถึง 800,000 คน ซึ่งมีมากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในภาวะสงคราม, คดีฆาตกรรม, โรคมาลาเรีย หรือมะเร็งเต้านม ด้านผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า การฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ พร้อมเรียกร้องให้ทุกประเทศ รวมยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตาย เข้าไว้ในโครงการสาธารณสุขและการศึกษาของชาติ พร้อมชี้แนะให้มีการควบคุมการเข้าถึงยาฆ่าแมลง ซึ่งสามารถช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายได้อย่างมีประสิทธิผลวิธีการหนึ่งด้วย