News

Green Report : ผุดไอเดีย อาบป่า รักษาโรค

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำศาสตร์จากญี่ปุ่นการ คือ การ "อาบป่า" หรือ การนำพาร่างกายที่เหน็ดเหนื่อยไปพักผ่อน สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ ให้ธรรมชาติได้บำบัดและช่วยฟื้นฟูทั้งร่างกาย จิตใจ ซึ่งจากข้อมูลอ้างอิง ระบุว่า ศาสตร์นี้ถูกคิดค้นในยุค 80 และมีการนำมาใช้ต่อกันทั่วโลก

ซึ่งการเดินป่า ไม่จำเป็นต้องเดินอย่างเร่งรีบ การเดินทอดน่องและค่อยๆ สัมผัสธรรมชาติจะทำให้เกิดการผ่อนคลายมากขึ้น โดยเฉพาะการสัมผัสป่าไม้สายน้ำ และสัตว์ป่า

เบื้องต้นจะเริ่มในเส้นทางเดินธรรมชาติ 155 แห่งในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ มีการปรับปรุงพื้นที่ และระเบียบให้เข้ากับแนวคิดมากขึ้น ซึ่งจะแบ่งพื้นที่ตามลักษณะเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เช่น พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ สนุกสนาน, พื้นที่สำหรับการเดินป่าด้านสมาธิ หรือพื้นที่อารยสถาปัตย์ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก ที่จะเข้าถึงพื้นที่ได้ง่าย

นอกจากนี้จะใช้พื้นที่ "อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่" นำร่องศึกษาวิจัยในประเทศไทย โดยร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เช่น การตรวจร่างกายก่อน และหลังวัดอัตราการหายใจ ความเครียด และโรคต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งจะนำคณะผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทดลองเป็นกลุ่มแรก

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จะใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 7 เส้นทางเช่น เส้นทางน้ำตกผากล้วยไม้ - น้ำตกเหวสุวัต 3 กิโลเมตร, เส้นทางดงติ้ว - หอดูสัตว์หนองผักชี ระยะทาง 5 กิโลเมตร หรือเส้นทางความสัมพันธ์ครบรอบ 200 ปี ไทย- สหรัฐอเมริกา 2.3 กิโลเมตร

เจ้าหน้าที่ ระบุแนวคิด "อาบป่า" เหมาะสำหรับทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่มีความเครียด เพื่อให้ธรรมชาติช่วยฟื้นฟู และอีกทางหนึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดการดูแลรักษาทรัพยากรที่มีคุณค่าไปในตัว

Facebook : Ch7HD Social Care