ข่าวภาคค่ำ

ครม.คลอด 7 มาตรการกระตุ้นต่างชาติลงทุนในไทย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อจูงใจนักลงทุนต่างชาติให้สนใจประเทศไทยมากขึ้น

โดยมาตรการ Thailand Plus Package 7 ด้าน เป็นการกระตุ้นและเร่งรัดการตัดสินใจของนักลงทุนที่ย้ายฐานการผลิตมาในภูมิภาคนี้ มีทั้งลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เวลา 5 ปี จัดตั้ง "วันสต็อปเซอร์วิส" และเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคนักลงทุน ปรับระเบียบวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน พัฒนาพื้นที่รับรองนักลงทุนต่างชาติ ฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าไทย-อียู และกระตุ้นการลงทุนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ

นอกจากนี้ยังเห็นชอบต่ออายุภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ออกไปอีก 1 ปี และให้ศึกษาความเป็นไปได้คง 7% ตลอดไป ไม่ต้องขอความเห็นชอบทุก ๆ ปี ส่วนการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านโครงการ ชิม ช้อป ใช้ ก็เห็นชอบให้ปรับเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการมากขึ้น แต่ข้อเสนอเพิ่มวันหยุด 2 วัน ในเดือนตุลาคมนั้น ยังไม่เสนอที่ประชุมในวันนี้ (10 ก.ย.)

ด้านนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ โต้ผลสำรวจความเห็นประชาชนที่ระบุว่า สอบตกแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยบอกที่ผ่านมาสอบตกทุกรัฐบาล เพราะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเป็นตัวกำหนด ซึ่งต้องปรับแก้ไขต่อไป พร้อมปฏิเสธข่าวทีมเศรษฐกิจรัฐบาลไม่เป็นเอกภาพด้วย