News

พบไมโครพลาสติกในปลาทู ชี้อันตรายขยะทะเล ส่งผลกระทบได้ในคน

เพจเฟซบุ๊ก "ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง" โพสต์ภาพปลาทู เปิดผลการศึกษาปลาทูที่อยู่บริเวณท่าเรือหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง สุ่มตัวอย่างไปพบว่าในกระเพาะของปลาทูตัวขนาดมาตรฐาน 17 เซนติเมตร มีไมโครพลาสติกสะสมมากถึง 78 ชิ้น มีทั้งเส้นใยเป็นแท่งสีดำ และเป็นกลิตเตอร์

รองศาสตราจารย์สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าแม้จะยังไม่มีผลการศึกษาผลกระทบจากไมโครพลาสติกในคน แต่มีการวิจัยผลกระทบในสัตว์น้ำอย่างเช่น ปลาและกุ้ง พบว่าไมโครพลาสติกที่สะสมในตัวสัตว์ขนาดเล็กจะทำให้เนื้อเยื่อในกระเพาะอาหารเป็นแผล และยับยั้งการเจริญเติบโตของสัตว์

การศึกษายังพบอีกว่า ถ้าเราบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีไมโครพลาสติกปนเปื้อนก็มีโอกาสสะสมก่อโรคภูมิแพ้ขึ้นได้ และจะเป็นตัวก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และหากไมโครพลาสติกยิ่งแตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆ เท่าแบคทีเรีย หากเข้าเส้นเลือดจะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตมีปัญหา ผลกระทบเหล่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในคน เพียงแต่ระยะเวลาที่จะแสดงอาการอาจจะช้ากว่าสัตว์ขนาดเล็ก 

การตระหนักถึงปัญหาไมโครพลาสติกปนเปื้อนในสัตว์ทะเลนี้ อาจารย์ย้ำว่าไม่ได้พูดให้ตื่นตระหนก แต่อยากให้ทุกคนตระหนัก และหาวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเล จากตอนนี้ไทยที่อยู่ในอันดับ 6 ของโลก เป็นประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากอันดับต้นๆ ของโลก พอพลาสติกลงไปในทะเลแล้ว การจัดเก็บจะลำบาก ต้องจัดการขยะตั้งแต่บนบก ยิ่งลงทะเลแล้วแตกหักเป็นชิ้นเล็กมากเท่าไหร่ อันตรายหรือผลกระทบจะยิ่งมาก

ขอบคุณศูนย์ปฏิบัติการ อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง