News

รายงานพิเศษ : ตะโกน โยน ยื่น ป้องเด็กจมน้ำตาย

ตะโกน โยน ยื่น เป็นเทคนิคง่ายๆ ที่ครูฝึกเร่งอบรมให้กับเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อป้องกันปัญหาการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กๆ หลังพบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ เป็นเพราะขาดทักษะในการเอาตัวรอด ขณะที่คนช่วยก็เข้าหาไม่ถูกวิธี

นอกจากช่วยเป็นแล้ว ครั้งนี้ยังสอนวิธีการปั๊มหัวใจตามหลักการแพทย์ ผนวกไปด้วย เพราะนาทีฉุกเฉิน รอให้แพทย์มาถึง ปอดคงขาดอากาศก่อน

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าเฉพาะปี 2561 มีเด็กจมน้ำเสียชีวิต มากถึง 231 ราย หรือร้อยละ 34 ของเด็กที่จมน้ำตลอดทั้งปี และจุดที่เสียชีวิตมากที่สุดก็คือ แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเกือบครึ่งหนึ่งเป็นการชวนกันไปเล่นน้ำ 2 คนขึ้นไป นี่เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลลวงเหนือ ต้องจัดทำหลักสูตรลวงเหนือโมเดลขึ้น นอกจากจะจัดสอนเด็กๆ ในชุมชนให้มีทักษะการเอาตัวรอด และปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ที่นี่ยังจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือ หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นจุดเสี่ยง รวม 12 จุด ตามเส้นทางระบายน้ำจากเขื่อนแม่กวง ลงสู่ชุมชน

ทั้งหมดนี้เป็นการใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล ที่ได้รับการจัดสรรผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ซึ่งได้กระจายงบลงสู่ท้องถิ่น 7,700 กองทุน ซึ่งตั้งแต่มีการปรับหลักเกณฑ์ และถ้อยคำในแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหลืองบค้างท่อไม่มากเช่นในอดีต

การสร้างความตระหนักรู้ ก็ถือเป็นนวัตกรรมป้องกันเหตุ ลดความสูญเสียทั้งชีวิต และงบประมาณดูแลด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ โดยไม่ขัดข้อกฎหมาย การใช้งบประมาณของท้องถิ่น