News

รายงานพิเศษ : ไอเดียล้ำ พลาสติกย่อยสลายได้

พลาสติกสีขาวขุ่นที่เห็นนี้ผลิตขึ้นจากข้าวโพด อ้อยและมันสำปะหลัง นำมาผสมกันจนได้ที่ แล้วนำมาบดรวมกับยางพาราอีกครั้ง ก็จะได้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ง่าย เพียง 6 เดือน ก็ย่อยสลายได้หมดในผืนดิน

เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ที่คิดค้นโดยทีมวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากได้ถุงพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยังถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางธรรมชาติที่ราคาตกต่ำอีกด้วย

ฟิล์มที่ได้นี้ จะมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นเหมาะกับการใช้งานเป็นถุงหูหิ้ว, ถุงใส่ขยะในครัวเรือน หรือถุงเพาะกล้าไม้

แม้พลาสติกชนิดนี้จะย่อยสลายได้ง่าย แต่จะดีกว่าหากมนุษย์ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดี ไม่ทิ้งขยะพลาสติกลงพื้นดินหรือแหล่งน้ำ ก็จะช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีคืนกลับสู่ทุกชีวิต