News

หญิงหน่อย ชวน ปชป.แสดงความจริงใจเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย วอนพรรคประชาธิปัตย์แสดงความจริงใจ ในการร่วมผลักดันให้สภาเลื่อนญัตติการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เร็วขึ้น ขอ สว.ฟังเสียงประชาชนบ้าง อย่าฟังแต่บุคคลที่แต่งตั้งตัวเองมา

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า 7 พรรคฝ่ายค้านจะเร่งทำความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของรัฐธรรมนูญ ที่ขัดขวางการพัฒนาของประเทศ และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกัน  ขณะเดียวกัน พรรคเพื่อไทยก็จะจัดเสวนาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญที่มีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นด้วย โดยจะเชิญคนจากหลากหลายสาขาอาชีพเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น 

ทั้งนี้ 7 พรรคฝ่ายค้านจะผลักดันให้มีการเลื่อนญัตติการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้มาพิจารณาทันภายในสมัยการประชุมนี้ โดยในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์หากเห็นแก่ประเทศจริง และมีความจริงใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญก็ควรเสนอให้มีการเลื่อนญัตติดังกล่าวมาพิจารณาให้เร็วขึ้น เพื่อจะได้มีโอกาสเชิญคนนอกมาร่วมเป็นกรรมาธิการ และเริ่มต้นศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันก็อยากขอเรียกร้องให้ สว. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย เพราะ สว.กินเงินเดือนประชาชน อย่าฟังคนที่ตั้งตนเองมาอย่างเดียว จึงไม่ควรฟังเฉพาะบุคคลที่ตั้งตนเองมาเท่านั้น