News

พิเชษฐไม่ปลื้มคนเลี้ยงลิง ลั่นพรรคประชาธรรมไทยถอนตัวร่วมรัฐบาล

นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคร่วมกันประกาศความชัดเจน โดยระบุว่าพรรคประชาธรรมไทย ซึ่งเคยเป็นพรรคเล็กที่ลงสัตยาบันและสนับสนุน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี นั้น ล่าสุดที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ ขอถอนตัวจากการเข้าร่วมรัฐบาลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของพรรค จากกรณีการให้สัมภาษณ์ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้ประสานงานของรัฐบาล ที่กล่าวเปรียบเทียบคนเลี้ยงลิง โดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่เท็จจริงทำให้เกิดความเสื่อมเสีย และสร้างความเสียหายถึงพรรคประชาธรรมไทย  พร้อมยืนยันจะไม่กลับไปร่วมรัฐบาลอีก เพราะถือเป็นมติพรรคไปแล้ว