ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรมพระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ชราภาพ และปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้า จรูญฤทธิ์เดช ชยางกูร เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องสังฆทาน ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรมพระราชทานแด่ พระครูวรกิจธำรง คำหมุน ธัมมวีโร อายุ 92 ปี พรรษา 72 เจ้าอาวาสวัดตึก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ด้วยทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" กับทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ที่ชราภาพและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

พระครูวรกิจธำรง คำหมุน ธัมมวีโร เกิดวันที่ 6 มีนาคม 2470 ที่จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเจ้าอาวาสวัดตึกรูปที่ 5 ตั้งแต่ปี 2529 ได้สืบทอดงานพัฒนาวัด ทั้งการก่อสร้าง และบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน โดยร่วมกับคณะกรรมการวัด ชาวบ้าน และพุทธศาสนิกชน วัดตึกเป็นวัดเก่า สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นประมาณปี 2324 ปลายกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันมีพระสงฆ์ 8 รูป โดยเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของคนในชุมชน และนักเรียนจากโรงเรียนวัดตึก จำลองศิลป์วิทยา พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา เชิญกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทาน ไปมอบแก่นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กเล็กก่อนวัยเรียน รวม 201 ชุด และตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด