หน่วยราชการร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

ค่ำวันนี้ ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

พลเอก เปรม ถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 สิริอายุได้ 99 ปี ตลอดชีวิตได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังสติปัญญา เพื่อถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท และรับใช้ประเทศชาติผ่านการปฏิบัติงานในหลายหน้าที่ จึงเป็นบุคคลที่มีคุณงามความดี และคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ

Tag : พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์