ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย จัดถุงยังชีพพระราชทาน สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล

ที่กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ อาสากาชาด สภากาชาดไทย, กรมดุริยางค์ทหารบก, สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และประชาชนจิตอาสา ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน เป็นวันที่ 2 ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโพดุล ขอพระราชทานสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายในถุงยังชีพพระราชทาน ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องกระป๋อง ยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องนุ่งห่ม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด