สนามข่าว 7 สี

ตั้งกรรมการสอบครูฟิสิกส์ สั่งนักเรียนเผาถ่านแก้เกรด ถูกไฟคลอกเจ็บสาหัส

จากกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จังหวัดขอนแก่น ถูกไฟคลอกจากการเผาถ่านเพื่อแก้เกรด ล่าสุดมีการตั้งคณะกรรมการสอบครูผู้สอนเรียบร้อยแล้ว

นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ที่สอบตกวิชาฟิสิกส์ทั้งชั้นเรียน และครูผู้สอนให้ทางเลือกนักเรียนในการแก้เกรด คือ เผาถ่านในโครงงานน้ำส้มควันไม้ ทำให้นักเรียน 5 คน เลือกทำโครงงานนี้เพื่อแลกกับคะแนน จนไฟคลอกร่างกายนักเรียนหญิงได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 คน อีก 3 คน ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

ในส่วนของครูผู้สอนประจำรายวิชาฟิสิกส์ที่สั่งให้นักเรียนทำโครงงานส่ง ซึ่งไม่ได้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดนั้น จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน เนื่องจากปล่อยให้นักเรียนทดลองเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนต้องคิดคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก เพราะการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นนักเรียนสำคัญที่สุด หากครูละเลยก็เท่ากับว่าทำหน้าที่บกพร่อง