News

Green Report : อุทาหรณ์อ้างใบ ภบท.5 ซื้อขายที่ดินป่าสงวนฯ

การอ้าง ภบท.5 เสนอขายที่ดินในหลายพื้นที่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

กรมป่าไม้ออกมาเตือนผู้ที่ต้องการซื้อที่ดิน ควรมีการตรวจสอบที่ดินแปลงนั้นอย่างละเอียด เพราะจากการตรวจสอบช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพอ้างใช้ ภบท.5 หรือเอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่มาหลอกขายที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ที่ดินมี 2 ส่วน คือ ที่เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น กลุ่มโฉนดทั้งหมด กับส่วนที่เป็นหนังสือแสดงสิทธิครอบครองที่ดิน สค.1 นส.2 และ นส.3 ก ซึ่งเป็นหนังสือการรับรองประโยชน์ นอกนั้นไม่ถือเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายที่ดิน

สำหรับ ภบท.เป็นแบบแสดงรายการที่ดินที่ประชาชนเข้าไปทำกินในท้องที่นั้นๆ มีหน้าที่ที่จะต้องไปเสียภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งที่ผ่านมาที่ดินหลายแปลงไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน แต่มีความพยายามไปเสียภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจริงๆ แล้วกฎหมายไม่ได้รับรอง

ที่ผ่านมากรมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังทุกจังหวัดว่าที่ป่าสงวนฯ ที่ดินสาธารณประโยชน์ของรัฐไม่สามารถไปแจ้งการเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้ และเอกสารดังกล่าวไม่สามารถนำมารับรองสิทธิได้ด้วย โดยเฉพาะสภาพพื้นที่ที่เป็นเขาสูงๆ มีความลาดชันมากๆ ไม่ผ่านการทำประโยชน์ หรือเป็นป่าสมบูรณ์มาก่อน

เจ้าหน้าที่ย้ำว่า ภบท.5 ขายไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองที่ดิน เป็นแค่เอกสารแสดงถึงการเสียภาษีที่ดินเท่านั้น เตือนผู้ที่ต้องการจะซื้อต้องตรวจสอบให้ละเอียด ปรึกษากรมที่ดิน หรือป่าไม้ เพราะนอกจากจะเสียเงินแล้ว ยังเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีต่อไปด้วย

Facebook : CH7HD Social Care