News

ก.เกษตรฯ มั่นใจยกเลิก 3 สารอันตรายได้ในปีนี้

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมร่วมกับเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร ที่เข้ามายื่นหนังสือสนับสนุนการยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต, ไกลโฟรเซส และคลอร์ไพริฟอส โดยระบุว่าขณะนี้ได้เร่งเดินหน้าจัดเตรียมข้อมูลครอบคลุมรอบด้าน ทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นและมาตรการทดแทนสารเคมีที่จะยกเลิกใช้ ซึ่งต้องปลอดภัย เพื่อเสนอยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีอันตราย ให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาโดยเร็วที่สุด ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิด ได้ภายในปีนี้

ทั้งนี้เตรียมเดินหน้าตรวจสอบสต็อกสารเคมีทั่วประเทศ ว่ามีจำนวนถูกต้องตามที่ได้แจ้งไว้หรือไม่ ถ้าพบว่ามีการแจ้งเท็จจะถูกจับกุมทันที โดยขณะนี้กรมวิชาการเกษตร ได้มีคำสั่งห้ามนำเข้าสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา