News

แห่ชมทะเลหมอก จุดชมวิวผามออีแดง

พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ยังมีฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะตามเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย-กัมพูชาด้านเขาพระวิหาร ฝนตกทุกวัน ทำให้บนจุดชมวิวผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อากาศชื้น เกิดปรากฏการณ์ทะเลหมอกที่สวยงาม นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นชมทิวทัศน์ทะเลหมอกและตะวันขึ้นสามแผ่นดินที่สวยงาม