News

ร้อยเอ็ดท่วมนานเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือ

ถึงแม้ว่าเมื่อคืนจนรุ่งเช้าจะมีฝนตกในบางพื้นที่ก็ตกเพียงพรำๆจนกระทั่งหยุดตกในช่วงเช้า แต่ท้องฟ้ายังมืดครึ้มอยู่ ก็ไม่ส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มมากนัก แต่ปริมาณน้ำในลำน้ำเสียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากวันวาน ทั้งนี้ลำน้ำเสียวหรือลำเสียวใหญ่ เป็นลำน้ำสาขาไหลไปลงแม่น้ำมูล ที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โดยมีต้นกำเนิดมาจาก จ.มหาสารคาม ไหลผ่าน 5 อำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด คือ อ.ปทุมรัตน์ อ.เกษตรวิสัย อ.สุวรรณภูมิ อ.โพนทราย และ อ.หนองฮี ซึ่งเป็นพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดี วันนี้น้ำที่ยังหลากพื้นที่ค้างอยู่จากฤทธิ์ของพายุโพดุลและคาจิกิ ประกอบกับน้ำที่ระบายออกจากอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในพื้นที่ได้ไหลลงสู่ลำน้ำเสียว และเอ่อล้นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำที่ปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดี ทำให้มีพื้นที่การปลูกข้าวหอมมะลิถูกน้ำท่วมแล้วกว่า 3 หมื่นไร่

โดยสถานีวัดน้ำในลำน้ำเสียว ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พบว่า ระดับตลิ่ง 3.20 เมตร ระดับน้ำ 4.25 เมตร ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.05 เมตร และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ล้นที่ลุ่มต่ำอีกต่อไป โดยโครงการส่งน้ำและรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่ลุ่มต่ำ เตรียมขนของขึ้นไปไว้ในที่สูงแล้ว

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมโดยภาพรวมทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า ระดับน้ำในสถานีวัดน้ำแม่น้ำชี จ.ร้อยเอ็ด ทั้ง 3 แห่งลดลงโดยเฉลี่ย 0.09 เมตร แต่ยังสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.33 เมตร และมีแนวโน้มจะลดลงอีก น้ำในลำน้ำยังที่สถานีสูบน้ำบ้านท่างาม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ ลดลง 0.33 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 0.09 เมตร และมีแนวโน้มลดลง สถานีวัดน้ำในลำน้ำเสียว ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด พบว่าระดับตลิ่ง 3.20 เมตร ระดับน้ำ 4.25 เมตร ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.05 เมตร และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ล้นที่ลุ่มต่ำอีกต่อไป โดยทางจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) 16 อำเภอ 156 ตำบล 1,905 หมู่บ้าน 176,763 ครัวเรือน ได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เสลภูมิ เมืองสรวง โพนทอง ธวัชบุรี โพธิ์ชัย จังหาร ศรีสมเด็จ หนองพอก เชียงขวัญ พนมไพร เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน เมยวดี ทุ่งเขาหลวง และอาจสามารถ น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร 762,498 ไร่ โรงเรียน 190 โรง บ้านเรือนเสียหาย 551 หลัง ถนนถูกน้ำท่วม 39 จุด สัญจรไม่ได้ 11 จุด มีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย