News

อีสานฝนตกหนักระดับน้ำแม่น้ำชี-มูลสูงขึ้น

จังหวัดอุดรธานี มีฝนตกหนักติดต่อกันตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงขณะนี้วัดปริมาณน้ำฝน 88 มิลลิเมตร มากสุดในเขตเทศบาลเมือง รองลงมาวัดได้ที่อำเภอกุมภวาปี 67 มิลลิเมตร แรงลมได้พัดต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้า ขวางถนนหน้าศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ส่วนที่จังหวัดสกลนคร วัดปริมาณฝนได้ 67 มิลลิเมตร และมีน้ำใหม่จากเทือกเขาภูพาน ไหลลงหนองหารเพิ่มเติม ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น 10 เซนติเมตร ปริมาณน้ำกักเก็บล่าสุดอยู่ที่ 306 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 114 ยังต้องเร่งระบายน้ำลงลำน้ำก่ำ และเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำอย่างต่อเนื่อง

ชลประทานจังหวัดนครพนม ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำก่ำ เขตอำเภอวังยาง นาแก และเรณูนคร ให้เตรียมรับมือมวลน้ำที่อาจเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ หลังระดับน้ำลำน้ำก่ำเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 20 จากมวลน้ำที่รับจากหนองหาร ส่งผลให้การระบายน้ำลงแม่น้ำโขง ที่ประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต ทำได้ช้าลง

เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ลดการระบายน้ำลงจาก 500,000 ลูกบาศก์เมตร เหลือ 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ป้องกันน้ำแม่น้ำชี เอ่อท่วมพื้นที่ท้ายเขื่อนจากฝนที่ตกติดกันและการระบายน้ำออกจากบึงหนองโคตร พื้นที่แก้มลิงที่ขณะนี้มีปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุทำให้ระดับแม่น้ำชีเขตจังหวัดขอนแก่น สูงขึ้น

จังหวัดร้อยเอ็ด ก็มีฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนเช่นกัน ส่งระดับน้ำในลำน้ำเสียว อำเภอสุวรรณภูมิ ที่ยังล้นตลิ่งไม่ลดลง และยังไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง ส่วนที่อำเภอเสลภูมิ แม่น้ำชียังสูงกว่าตลิ่งอยู่กว่า 30 เซนติเมตร ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้

จากระดับน้ำลำน้ำเสียวที่สูงขึ้นทำให้แม่น้ำมูล ที่อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ สูงขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำโดยตรง ผ่านอำเภอศิลามูล ทำให้ล่าสุดล้นตลิ่งแล้ว 10 เซนติเมตร ส่วนที่อำเภอยางชุมน้อย น้ำจากแม่น้ำมูลเอ่อท่วมถนนสายยางชุมน้อย-เขื่องใน สูง 30-70 เซนติเมตร ระยะกว่า 6 กิโลเมตร รถเล็กผ่านไม่ได้