News

สถานการณ์น้ำจังหวัดยโสธร

รายงานสดจาก อ.คำเขื่อนแก้ว : พื้นที่รับน้ำใน 3 อำเภอที่จังหวัดยโสธร ยังมีน้ำท่วมสูง ชาวบ้านเดือดร้อน ขณะที่จังหวัดเร่งเข้าไปช่วยเหลือ...