News

ชาวนาบุรีรัมย์เคราะห์ซ้ำกรรมซัด นาข้าวพึ่งฟื้นตัวจากแล้งถูกน้ำท่วม 5,000 ไร่

มวลน้ำจากจังหวัดขอนแก่นได้หลากเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร 4 ตำบล ใน 2 อำเภอ คือ อ.พุทไธสง และ อ.นาโพธิ์ ของจังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นต้นข้าวที่กำลังฟื้นตัวจากภาวะภัยแล้งก่อนหน้านี้ซึ่งยังไม่แข็งแรงเต็มที่ คาดว่าจะได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,000 ไร่ เพราะแช่น้ำมานานกว่า 1 สัปดาห์แล้ว ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จึงได้เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐ ได้เข้าไปสำรวจและหาแนวทางช่วยเหลือ ขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เขต 3 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและสำรวจนาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อรายงานทางอำเภอ และจังหวัดทราบ เพื่อที่จะได้หาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งเตือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะคาดว่ามวลน้ำจากขอนแก่นจะยังไหลหลากมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันได้

นายธนายุทธ โสไธสง ผู้ใหญ่บ้าน บ.หัวสะพาน ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง บอกว่า ก่อนหน้านี้หลายหมู่บ้านใน ต.บ้านบาง ประสบปัญหาภัยแล้งทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำทำการเกษตรทำให้ต้นข้าวเหี่ยวเฉาทยอยแห้งตาย แต่พอมีฝนตกจากอิทธิพลพายุโพดุล ก็ส่งผลดีกับนาข้าวที่มีสภาพเหี่ยวเฉาเริ่มฟื้นตัว แต่ขณะนี้กลับถูกมวลน้ำจากขอนแก่นหลากเข้าท่วมได้รับความเสียหาย ซึ่งถือเป็นการซ้ำเติมเกษตรกรจึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐเร่งเข้ามาสำรวจและให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวและเงินชดเชยนาข้าวที่เสียหายด้วย