News

น้ำเหนือปรับเพิ่มการระบายหลังเข้าภาวะปกติ

ช่วงนี้พื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีฝนตกอีกครั้งในบางจังหวัด ส่งผลให้น้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน ปรับแผนระบายน้ำลงลุ่มน้ำเจ้าพระยา จากเดิมเป็น 6,000,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยให้เขื่อนสิริกิติ์ ปรับจากวันละ 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร เป็น 4,500,000 ลูกบาศก์เมตร เขื่อนภูมิพล ระบายวันละ 1,500,000 ลูกบาศก์เมตร

ขณะที่อ่างเก็บน้ำแม่ทาน ตำบลแม่ก๊วะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง มีปริมาณเพิ่มขึ้น หลังฝนตกในป่าสงวนแห่งชาติแม่ทาน มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ จนมีน้ำกักเก็บ 6,000,000 ลูกบาศก์เมตร และยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมาก

ส่วนน้ำที่เอ่อจากแม่น้ำยมสายเก่า ท่วมตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ลดลงแล้ว แต่ยังขังในพื้นที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีดินโคลน ชาวบ้านต้องใช้แผ่นไม้กระดานวางต่อกันเป็นสะพานเดินออกจากบ้าน พร้อมนำสัตว์เลี้ยงไปไว้บนถนน และขณะนี้น้ำที่ท่วมทุ่งส่งกลิ่นเหม็นเน่า เพราะมีหญ้าและฟาง

ส่วนแม่น้ำยมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ยังทรงตัวและท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุด หรือจุดรับน้ำ ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะออกจากบ้าน ซึ่งจังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย 11 อำเภอ 37 ตำบล 208 หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรเสียหาย 125,935 ไร่ และมวลน้ำจากแม่น้ำปิง, วัง, ยม, น่าน ที่ไหลมารวมตัวกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จังหวัดนครสวรรค์ วันนี้โดยมีอัตราไหลผ่าน 1,407 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และพบว่าที่อ่างเก็บน้ำห้วยลาด ตำบลไพศาลี ไม่มีน้ำไหลลงอ่างเลย ทำให้น้ำแห้งขอด