News

สคบ.จะลงพื้นที่ตรวจบันไดเลื่อนห้างดังปทุมวัน

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระบุว่าเรื่องนี้จะไปตรวจสอบใน 3 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ การดูแลรักษาเครื่องจักรกล บันไดเลื่อน ได้มีการซ่อมบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลาหรือไม่ จุดที่น่าเป็นห่วง คือ ร่องระหว่างบันไดที่มีแรงดูดเข้าไปมีความห่างมากน้อยแค่ไหน และความห่างนี้กว้างเกินไปพอที่จะดูดชายกางเกงเข้าไปได้หรือไม่

นอกจากนี้การออกแบบบันไดเลื่อนได้มาตรฐานและมีระบบดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการครบถ้วนรัดกุม รวมถึงการทำประกันอุบัติเหตุ การใช้บันไดเลื่อนไว้หรือไม่ ถ้าทำไว้จะขอให้ทางศูนย์การค้าได้เยียวยาค่าเสียหาย ค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บริโภคด้วย

สุดท้ายก็ต้องเตือนพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เช่น การสวมกระโปรงที่มีความยาว หรือกางเกงขายาวให้เหมาะสมรัดกุม ไม่เสี่ยงอุบัติเหตุที่ชายกระโปรงหรือชายกางเกงที่ยาวเกินไปจะถูกดูดเข้าไปในช่องว่างระหว่างบันไดเลื่อนหรือไม่ ก็เป็นการระมัดระวังความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเองด้วย