News

นับถอยหลังปิดสมัยประชุมสภาฯ

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ให้เหตุผลที่ไม่เลื่อนญัตติดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาก่อน เพราะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน แต่ถ้าสมาชิกอยากจะเลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนก็ต้องขอมติจากที่ประชุม

ล่าสุด นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานวิปรัฐบาล ระบุว่าจะไม่มีการขอเลื่อนญัตติดังกล่าวมาพิจารณาก่อน การตั้งคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงไม่น่าจะทันในสมัยประชุมนี้

มีรายงานว่าช่วงบ่ายวันนี้พรรคชาติไทยพัฒนา จะแถลงข่าวสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ขณะที่พรรคพลังประชารัฐ ได้มอบหมายให้ นายวิเชียร ชวลิต สส.บัญชีรายชื่อ และนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นผู้จัดทำเอกสารและความเห็นเพื่อเสนอในประเด็นดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ด้าน นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ เปิดเผยว่าวันนี้สภาจะพิจารณาวาระการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญทั้ง 35 คณะ โดยจะมีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมทำหน้าที่ประธาน รองประธาน คณะกรรมาธิการ และเลขานุการ เพื่อเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมสภาวันพรุ่งนี้ และในวันศุกร์จะมีการประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณาญัตติที่ค้างอยู่กว่า 90 เรื่องด้วย