News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจดัดแปลงที่อยู่ใช้เลี้ยงนกนางแอ่น ตอนที่ 1

ชาวบ้านคนนี้เป็น 1 ในผู้ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงนกนางแอ่นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในพื้นที่ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยดัดแปลงที่อยู่หรือขออนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย แต่ดัดแปลงใช้เป็นที่เลี้ยงนกนางแอ่น ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ทั้งเสียงและกลิ่น จึงมีการร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รวมทั้งองค์กรตรวจสอบต่างๆ

ปัญหานี้คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ได้รับร้องเรียนเช่นกัน จึงลงพื้นที่ตรวจ

สอบวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ที่ผ่านมา พบว่าที่อยู่อาศัยหลายหลังในเขตชุมชนแปรสภาพเป็นที่เลี้ยงนกนางแอ่น ตรงตามข้อมูลที่ได้รับ

จากนั้นจึงขยายผลเพื่อหาคำตอบนี้จากนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาว เพราะอาคารที่เลี้ยงนกนางแอ่นอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งที่กฎหมายผังเมืองห้ามทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาว ยืนยันว่าหลังเกิดปัญหานี้จึงมีคำสั่งห้ามเลี้ยงนกนางแอ่น ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ปีที่แล้ว

คำสั่งนี้กลับไม่เป็นผล ผู้เลี้ยงนกนางแอ่นจึงรวมตัวกันร้องเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง อ้างไม่มีผู้ใดได้รับผลกระทบ การตรวจสอบปัญหานี้ยังไม่จบ มีอีกหลายแง่มุมที่ยกเป็นข้ออ้างเพื่อเลี้ยงนกนางแอ่น โดยหลบเลี่ยงข้อปฏิบัติตามกฎหมาย ติดตามได้วันพรุ่งนี้...