News

คนร้ายลักทรัพย์ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน จ.สกลนคร

คนร้ายใช้ของแข็งทุบกระจกหน้าต่างด้านหลังจนแตกแล้วปีนเข้าไปในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนครดันกล้องวงจรปิด 8 ตัว ขึ้นเพดาน และรื้อค้นทรัพย์สินบริเวณโต๊ะเก็บเงิน ได้เงินสดไปกว่า 8,000 บาท ตำรวจ คาด คนร้ายมีไม่ต่ำกว่า 2 คน มีคนดูต้นทาง รู้ที่วางเงินและรู้จุดติดตั้งกล้องวงจรปิด จึงน่าจะเป็นคนที่เข้าออกร้านค้าเป็นประจำ