News

พม.แนะขั้นตอนรับเลี้ยงเด็กผ่านหน่วยงาน ถูกต้อง ไม่เสี่ยงค้ามนุษย์

นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ข้อมูลกับทีมข่าวกรณีที่มีการโพสต์ภาพทารกพร้อมประกาศหาคนอุปการะ โดยมีการตั้งราคาซื้อขายในเฟซบุ๊ก ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกมาชี้แจ้งว่าการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ จึงอยากแนะนำประชาชนที่ต้องการจะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม รวมถึงแนะนำแม่ที่ไม่พร้อมดูแลลูก สามารถติดต่อหน่วยงานช่วยเหลือได้ ไม่ควรโพสต์ขายหรือหาผู้รับดูแลเองเพราะก่อให้เกิดความเสี่ยงกับตัวเด็ก ซึ่งขั้นตอนการขอรับเลี้ยงเด็กไม่ยุ่งยากเพียงแต่ต้องทำเป็นขั้นตอน โดยผู้ที่ต้องการรับเลี้ยงเด็กต้องติดต่อไปยังศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม หรือเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมแต่ละจังหวัด เพื่อแจ้งความประสงค์ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบความพร้อมของผู้ต้องการรับเลี้ยงเด็ก ทั้งเรื่องสภาพจิตใจ ทัศนคติชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงประวัติว่าเคยต้องโทษคดีอาชญากรรมหรือมีพฤติกรรมรุนแรงหรือไม่ ขณะที่เด็กเองก็จะได้รับการตรวจสอบสภาพจิตใจจากหน่วยงานที่ดูแลเพื่อเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกัน

ขณะที่แม่หรือครอบครัวที่ไม่มีความพร้อมดูแลเด็กและต้องการหาผู้อุปการะไม่ควรโพสต์หรือหาผู้รับเลี้ยงเอง เพราะมีความเสี่ยงที่เด็กอาจถูกทำร้าย จากครอบครัวที่รับเลี้ยงดู แนะนำควรติดต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อปรึกษาและหาทางแก้ไข้ ซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยกับเด็กมากที่สุด

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน โทร. 1300