News

หุ่นฟางยักษ์ ช่วยชาวบ้าน

วันนี้ จะพาไปเที่ยวตลาดเช้ายันค่ำ ที่ จ.สระบุรี ที่นี่เขามีความแปลกก็ตรงหุ่นฟางรูปคิงคองตัวใหญ่มาก และก็หุ่นสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย เป็นอย่างไร ไปติดตามใน 100 ข่าว เล่าเรื่อง