News

กลุ่มชาวพุทธฯ แจ้งเอาผิดนศ.วาดภาพพระพุทธรูปอุลตราแมนพร้อม อ.เฉลิมชัย

จากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ภาพวาดผลงานศิลปะรูป “พระพุทธรูปอุลตราแมน” ในโลกออนไลน์ ที่จัดแสดงในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งจังหวัดนครราชสีมา ว่าไม่เหมาะสม เป็นการลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธศาสนา ต่อมามีการตรวจสอบพบว่าภาพวาดดังกล่าวเป็นผลงานของนักศึกษาหญิงคนหนึ่ง ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยมีทั้งหมด 4 ภาพ และภาพวาด 2 ใน 4 ถูกนำไปจัดแสดงในนิทรรศการศิลปะที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง ระหว่างวันที่ 3-11 กันยายน ที่ผ่านมา

ต่อมาผู้จัดงานได้สั่งเก็บภาพวาด “พระพุทธรูปอุลตราแมน” ทั้ง 2 ภาพออกจากนิทรรศการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้พานักศึกษาเจ้าของผลงานและอาจารย์ เดินทางไปยังวัดบึงพระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อกราบขอขมาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ และคณะจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากผู้วาดรู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่มีเจตนาที่จะลบหลู่พระพุทธศาสนา เพียงแต่ต้องการสื่อให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นฮีโรเหมือนอุลตราแมนที่สามารถอดทนต่อสิ่งเร้ารอบด้านและช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับมนุษย์ ทำให้โลกมนุษย์สงบสุขได้

ล่าสุดวันนี้ (11 ก.ย. 62) กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน เดินทางเข้ายื่นหนังสือกับ ผู้บังคับการปราบปราม เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนักศึกษาที่วาดภาพพระพุทธรูปอุลตราแมน โดยระบุว่าเป็นการลบหลู่พระพุทธศาสนา และเหยียบย่ำจิตใจชาวพุทธ พร้อมผู้สนับสนุน คือ นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ นายเดชา กิตติวิทยานันท์ ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ตัวเเทนกลุ่มระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง ในลักษณะล้อเลียนพระพุทธเจ้าในรูปของอุลตราแมนในท่าทางต่างๆ จำนวนหลายภาพ ฉากหลังเป็นซุ้มเรือนแก้วของพระพุทธชินราช มีรูปเทวดาในพระพุทธศาสนาประดับอยู่ ผู้วาดย่อมทราบดีว่าพระพุทธรูปหรือภาพของพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวพุทธทั่วประเทศกว่า 60 ล้านคน พระพุทธรูปหรือภาพของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าในรูปใดๆ ล้วนนำมาซึ่งความศรัทธา และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 ว่ารัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา และต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการทำลายพระพุทธศาสนา ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยเห็นว่าภาพดังกล่าวเป็นการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาในรูปแบบของศิลปะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง