ข่าวภาคค่ำ

พม.ชี้จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้องทดลองเลี้ยง

เปิดกระบวนการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้อง และล่าสุด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ย้ำการขอรับอุปการะเด็กผ่านเฟซบุ๊กทำไม่ได้   

การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่ถูกกฎหมาย ครอบครัวทดแทนต้องยื่นเรื่องเข้ามาที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ตั้งอยู่ที่ถนนราชวิถี หรือไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ พม.
              
คุณสมบัติของบุคคลที่จะรับเด็กไปเลี้ยงต้องมีอายุ 25 ปีขึ้นไป และแก่กว่าเด็กอย่างน้อย 15 ปี พม.จะส่งนักสังคมสงเคราะห์ไปตรวจสอบที่บ้าน ดูสภาพความเป็นอยู่ ประวัติของครอบครัวที่จะรับเด็กไปอุปการะต้องสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงมีรายได้และมีความพร้อมเอาใจใส่เลี้ยงดูเด็กได้

กรณีรับเด็กกำพร้าที่ไม่ใช่ญาติไปอุปการะ ยังมีเงื่อนไขให้ทดลองเลี้ยงเด็กดูก่อน 6 เดือน เพื่อสร้างความคุ้นชินให้เด็กเข้ากันได้กับครอบครัวใหม่ได้ จากนั้น คณะอนุกรรมการจึงจะอนุมัติให้ไปจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านเด็กอ่อนพญาไท ย่านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเด็กแรกเกิด ถึง 7 ขวบ อยู่รวม 280 คน ก่อนหน้านี้มีครอบครัวบุญธรรมทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาไปรับอุปการะเด็กไปแล้ว 60 คน
             
สำหรับการสอบเพจเฟซบุ๊กรับอุปการะเด็ก ล่าสุด นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. สรุปแล้วว่าการแชร์หาคนอุปการะเด็กนั้นทำไม่ได้ ผิดกฎหมายคุ้มครองเด็ก และกฎหมายบุตรบุญธรรม