ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 12/2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาโครงการวิจัยภายใต้งบประมาณของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาแล้ว 40 เรื่อง, การขอรับรองขึ้นทะเบียนพันธุ์พีชพันธุ์ใหม่ รูบี้โกลด์ 1 มีลักษณะเด่น คือ ผลกลมสีเหลืองทอง เนื้อผลไม่นิ่ม สามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดีเหมาะกับการเพาะปลูกในสภาพอากาศร้อนเร็ว หรือที่ระดับความสูงประมาณ 1,100-1,300 เมตร ให้ผลผลิตคุณภาพสูง เก็บเกี่ยวได้เร็ว และมีอายุการจำหน่ายเพิ่มขึ้น 10-14 วัน ปัจจุบันได้ส่งเสริมให้เกษตรกรแล้ว 4 แห่ง โดยสถาบันวิจัยฯ ขอรับการสนับสนุนให้เกษตรกรนำปลูกเพิ่มอีก 5 แห่ง ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี แม่สลอง ป่าเกี๊ยะใหม่ ห้วยน้ำขาว และปางหินฝน, แผนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกองทุนโครงการพัฒนาและผลิตเห็ดเขตหนาวเพื่อทดลองตลาด ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบเห็ด ได้แก่ เห็ดไวท์เจลลี่ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป "เครื่องดื่มเห็ดหูหนูขาวผสมคอลลาเจน"

จากนั้นได้ติดตามความคืบหน้าการถอดบทเรียน 50 ปี โครงการหลวง เพื่อกำหนดรูปแบบและเป็นต้นแบบ "โครงการหลวงโมเดล : การปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน" ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวม เรียบเรียง และวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นสำคัญที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ในการพัฒนาพืชทางเลือก เพื่อความยั่งยืน และเพื่อเผยแพร่งานโครงการหลวงสู่ระดับสากล

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด