ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ลำเลียงถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

ที่กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก เขตบางเขน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับ กรมดุริยางค์ทหารบก, สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, กองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายทหารบก, กรมการทหารขนส่ง และประชาชนจิตอาสา ร่วมลำเลียงถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 2,880 ถุง ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย เทศบาลเนินกุ่ม 1,592 ถุง และองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก 458 ถุง ส่วนอีก 830 ถุง จะนำไปเก็บไว้ที่คลังสมเด็จพระนเรศวร เพื่อเป็นคลังถุงยังชีพสำรองให้กับประชาชน