สนามข่าว 7 สี

ช่วยเหลือ 3 แรงงานไทย เสียชีวิตที่เกาหลี เหตุก๊าซรั่วในโรงงานอาหารแปรรูป

กระทรวงแรงงาน เร่งประสานความช่วยเหลือแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุก๊าซรั่วในโรงงานอาหารแปรรูป ที่ประเทศเกาหลีใต้

เหตุก๊าซรั่วไหลที่โรงงานแปรรูปอาหารทะเล ในเมืองคยองบุก เกาหลีใต้ มีแรงงานไทย 3 คนเสียชีวิต ได้แก่ นายนิคม ปกสันเทียะ และนายณัฐพงศ์ กัณโสภา ชาวนครราชสีมา อีกรายคือ นายทองมี บุผาลา ชาวชัยภูมิ

เรื่องนี้ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แสดงความเสียใจกับครอบครัว โดยฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี รายงานว่าแรงงานไทยที่เสียชีวิตทั้ง 3 คน ไม่มีวีซ่าทำงานแล้ว

อย่างไรก็ตาม กฎหมายมาตรฐานแรงงานของเกาหลีใต้จะคุ้มครองการรักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บ และค่าชดเชยการเสียชีวิตแก่ทายาทจากอุบัติเหตุในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตาม

ฝ่ายแรงงานฯ ได้ประสานงานกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ติดตามกับนายจ้างเกาหลี เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทายาทต่อไป

สำหรับการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย กระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดและจริงจัง เพราะเป็นประเทศที่มีแรงงานไทยอยู่จำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังได้ย้ำเตือนถึงแรงงานไทยที่จะไปทำงานในต่างประเทศ ขอให้ไปทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และต้องตรวจสอบการไปทำงานต่างประเทศกับจัดหางานจังหวัด จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

ยังอยู่ที่เรื่องของแรงงาน เมื่อวาน สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ร้องขอกระทรวงแรงงาน แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง โดยได้ไปเข้าพบหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล จากปัญหาการนำเข้าแรงงานเพื่อนบ้าน ในระบบเอ็มโอยูที่ล่าช้า พร้อมเสนอเปิด One Stop Service อำนวยความสะดวกต่ออายุใบอนุญาตทำงาน รวมถึงเปิดให้แรงงานใหม่เข้ามาทำงานบนเรือประมงได้อย่างรวดเร็ว