สนามข่าว 7 สี

สถานการณ์น้ำท่วมอุบลฯ แม่น้ำมูลระดับน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่อง บางหลังท่วมถึงชั้นสอง

สถานการณ์น้ำที่จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ติดตามจากคุณนันทิพัฒน์ โปธาปัน รายงานสดจากจังหวัดอุบลราชธานี