สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : เปิดกระบวนการรับบุตรบุญธรรม

เปิดกระบวนการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ที่จะเป็นครอบครัวบุญธรรมที่ถูกกฎหมาย ไม่ใช่การขอรับอุปการะผ่านเฟซบุ๊ก ติดตามรายงานของคุณทัศนีย์ ลาสันเทียะ

การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่ถูกกฎหมาย ครอบครัวบุญธรรมต้องยื่นเรื่องเข้ามาที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ตั้งอยู่ที่ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ หรือไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ พม.

คุณสมบัติของบุคคลที่จะรับเด็กไปเลี้ยง ต้องมีอายุ 25 ปีขึ้นไป และแก่กว่าเด็กอย่างน้อย 15 ปี พม.จะส่งนักสังคมสงเคราะห์ ไปตรวจสอบที่บ้าน ดูสภาพความเป็นอยู่ ประวัติของครอบครัวที่จะรับเด็กไปอุปการะ ต้องสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ รวมไปถึงมีรายได้ และมีความพร้อมเอาใจใส่เลี้ยงดูเด็กได้

กรณีรับเด็กกำพร้าที่ไม่ใช่ญาติไปอุปการะ ยังมีเงื่อนไขให้ทดลองเลี้ยงเด็กดูก่อน 6 เดือน เพื่อสร้างความคุ้นชิน ให้เด็กเข้ากันได้กับครอบครัวใหม่ จากนั้น คณะอนุกรรมการจึงจะอนุมัติให้ไปจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

บรรยากาศที่สถานสงเคราะห์เด็ก ก็จะมีเด็กที่พ่อแม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคม ดูแลบุตรเองไม่ได้ มาฝากลูกไว้ ให้อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. เมื่อพร้อมก็จะมารับเด็ก ๆ กลับไป ตอนนี้เด็ก ๆ ได้อยู่ในความดูแลของนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ที่เป็นพ่อและแม่ทดแทนให้กับเด็ก ๆ

ที่บ้านเด็กอ่อนพญาไท ย่านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเด็กแรกเกิดถึง 7 ขวบ อยู่รวม 280 คน ก่อนหน้านี้ มีครอบครัวบุญธรรมทั้งชาวไทยและต่างชาติมาไปรับอุปการะเด็กไปแล้ว 60 คน

การรับเด็กมาอุปการะ เป็นความโอบอ้อมอารี แบ่งปันความรัก และน้ำใจในสังคมไทย แต่พ่อแม่บุญธรรม ไม่ใช่ติดต่อกันผ่านเพจเฟซบุ๊ก รับโอน รับจอง เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ เข้าข่ายค้ามนุษย์

การรับเด็กกำพร้าถูกทอดทิ้งมาเลี้ยง ต้องเข้าสู่กระบวนการที่ครอบครัวผู้ใจบุญจะเข้ามาเป็นครอบครัวบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เด็ก ๆ จะได้มีครอบครัวทดแทนมีพ่อ-แม่ใหม่ เข้ามาโอบอุ้มเลี้ยงดู ชดเชยความรักที่ขาดหาย