สนามข่าว 7 สี

เพิกถอน 25 ตำรับยา ที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนผสม หลังไม่แก้ไขฉลากกำกับให้ถูกต้อง

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเพิกถอนทะเบียน 25 ตำรับยา ที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนผสม หลังไม่ยอมแก้ไขฉลากกำกับยาให้ถูกต้อง เตือนประชาชนอย่ากินยาแก้ปวดเกินขนาด ให้กินตามน้ำหนักตัว

ราชกิจจานุเบกษา ลงคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ หลังจากให้เวลา 1 ปี ไปแก้ไขทะเบียนตำรับยาแล้ว แต่ผู้รับอนุญาตไม่ดำเนินการแก้ไขฉลาก และเอกสารกำกับยาให้เรียบร้อย คณะกรรมการยา กระทรวงสาธารณสุข ให้เพิกถอนรวม 25 ตำรับ มีทั้งยาเม็ด และยาน้ำ

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ระบุ ยาพาราเซตามอล 25 ตำรับนี้ ให้เก็บออกจากท้องตลาด และร้านขายยาได้แล้ว การเพิกถอนมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับข้อแนะนำทางการแพทย์ การกินยาพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม ที่ถูกต้อง ให้กินยาให้เหมาะสมตามน้ำหนักตัว เช่น คนที่น้ำหนัก 34-50 กิโลกรัม ให้กินยาพาราเซตามอล 1 เม็ด แก้ปวด ก็เพียงพอแล้ว ถ้าน้ำหนักมาก 50-75 กิโลกรัม ให้กิน 1 เม็ดครึ่ง เป็นต้น ถ้าน้ำหนักมากกว่า 75 กิโลกรัม ถึงจะกินได้ 2 เม็ด

การกินยาพาราเซตามอลในผู้ใหญ่ 1 วัน ไม่ควรกินเกินวันละ 8 เม็ด และควรกินห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้สะสมเป็นพิษต่อตับ หรือได้รับยาซ้ำซ้อน หรือใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ

นอกจากนี้ ห้ามกินยาร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และขอให้กินเฉพาะเวลามีอาการปวดแล้วเท่านั้น ไม่ต้องกินดักไว้ก่อนที่จะมีอาการ