News

ขนส่งฯ ไฟเขียวเปลี่ยนสายรถเมล์ทั่วกรุงเทพมหานคร

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ได้เห็นชอบการออกใบอนุญาตประกอบกิจการเดินรถเมล์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามแผนการปฏิรูปรถเมล์ใหม่ ชุดแรกจำนวน 9 เส้นทาง

สำหรับ 9 เส้นทาง ที่ได้รับการอนุมัติเป็นเส้นทางเดิมที่ขยายหรือปรับลดระยะทางลง ไม่ให้ทับซ้อนกับสายอื่น และเป็นเส้นทางที่มีผู้เดินรถเพียงรายเดียว โดยใบอนุญาตแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เป็นเส้นทางของ ขสมก. 2 เส้นทาง ได้แก่ สาย A1 ดอนเมือง-จตุจักร และสาย A2 ดอนเมือง-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และเส้นทางของเอกชน 7 เส้นทาง ได้แก่ สายปากเกร็ด-จตุจักร, สายปากเกร็ด-มีนบุรี, สายวัดปรางค์หลวง, บางใหญ่-บางเขน, สายท่าอิฐ-รามคำแหง, สายวงกลมเคหะธนบุรี-บางแค และสายเคหะธนบุรี-สถานีรถไฟธนบุรี

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมยังมีแผนจัดระเบียบชื่อสายรถเมล์ใหม่ เพราะการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ใหม่ จะทำให้มีเส้นทางใหม่เกิดขึ้น จึงควรปรับชื่อสายรถเมล์ให้เป็นระบบเดียวกัน โดยปัจจุบันการตั้งชื่อสายรถเมล์ จะเรียงตามลำดับการขอใบอนุญาต แต่ต่อไปจะใช้ระบบแบ่งเขต หรือ โซนนิ่ง ตั้งชื่อสายรถเมล์แทน ได้แก่ โซนเหนือ ใช้หมวดเลข 1, โซนตะวันตก ใช้หมวดเลข 2, โซนตะวันออก เอกมัย ใช้หมวดเลข 3, โซนใต้ และฝั่งธนบุรี ใช้หมวดเลข 4 และต้องลำดับตัวเลขสายรถเมล์ใหม่ทั้งหมด เพราะรถเมล์ใหม่อาจมีตัวเลขซ้ำกับสายเดิมที่เคยมีอยู่