News

ปลากะพงขาวไทยราคาลดฮวบหนักสุดในรอบ 7 ปี หลังมาเลเซียส่งออกมาไทยเพิ่มขึ้น

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวถึงการหารือกับกระทรวงพาณิชย์, ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว และภาคเอกชน ว่า ปัญหาราคาปลากะพงขาวตกต่ำในขณะนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการเปิดการค้าเสรี หรือ FTA ทำให้มาเลเซียส่งออกปลากะพงขาวมาไทยเพิ่มขึ้นจาก 3 ปี ก่อน ถึง 3 เท่าตัว เป็นปริมาณกว่า 2,000 ตัน ต่อไตรมาส ส่งผลให้ปลากะพงขาวในประเทศไทยมีปริมาณเกินความต้องการ จนเกิดภาวะล้นตลาด

ทำให้ราคาปลากะพงขาวที่เกษตรกรผู้เลี้ยงขายได้ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดราคาลดลง เหลือเพียงกิโลกรัมละ 70-90 บาท จากที่เคยขายได้กิโลกรัมละประมาณ 120 บาท นับเป็นราคาต่ำที่สุดในรอบ 7 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจึงชะลอการจับปลากะพงขาย และต้องเลี้ยงปลาค้างบ่อไว้กว่า 38,000 ตัน ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาว่า ราคาขายปลากะพงขาวนำเข้า ที่ต่ำกว่าราคาปลาในประเทศ เข้าข่ายการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด หรือ Anti-dumping หรือไม่ รวมทั้งวางแผนคุมเข้มสุ่มตรวจสอบสารตกค้าง และโรคจากปลานำเข้า หากตรวจพบความผิดปกติ อาจชะลอการนำเข้าปลากะพงขาวลงได้บ้าง

นอกจากนี้ ยังเตรียมส่งเสริมการบริโภคปลากะพงขาวภายในประเทศเพิ่มขึ้น เบื้องต้นจะเปิดจุดจำหน่ายปลากะพงขาวราคาถูกจากเกษตรกร ในช่วงปลายเดือนนี้ นำร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, นครราชสีมา, ชลบุรี และกรุงเทพฯ พร้อมกับจะเร่งดึงเกษตรกรเข้าสู่ระบบการทำประมงแปลงใหญ่ ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง