News

รวมกลุ่มทำถุงย่ามผ้าฝ้ายส่งขาย จ.พะเยา

โดยกลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่ 2, 3, 7 ของตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มกันที่วัดไชยมงคล ในหมู่บ้านเพื่อทอผ้าด้วยมือหรือด้วยเครื่องกี่ทอผ้าให้เป็นผืน ก่อนนำมาตัดเย็บเป็นถุงย่าม และนำไปจำหน่ายสร้างรายได้

นางเขียว ฟองคำ อายุ 65 ปี ประธานกลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านใหม่บอกว่า กล่าว กลุ่มผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ประมาณ 20 คน มาทำการทอผ้าฝ้ายด้วยมือ โดยใช้เครื่องกี่ทอผ้า ก่อนนำไปตัดเย็บเป็นถุงย่ามหรือถุงสะพาย ที่ใช้ผ้าฝ้ายนำมาผลิตและตัดเย็บเท่านั้น เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งเป็นของฝากของที่ระลึก ซึ่งหลังจากผลิตเสร็จแล้ว ก็จะส่งขายในชุมชนตำบลหนองหล่ม ราคาเริ่มตั้งแต่ 60 - 120 บาท โดยแต่ละวัน ทำการทอและตัดเย็บถุงย่าม ได้วันละประมาณ 10 ถุง

หากผู้ใดสนใจต้องการถุงย่ามผ้าฝ้าย ก็เข้าไปเยี่ยมชมการตัดเย็บได้ที่วัดไชยมงคล บ้านใหม่ หมู่ 7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้ทุกวัน