News

เรื่อง Hot Social Hit : พบงูยักษ์ในห้องเรียน

เหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นในห้องเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปซ่อนอยู่ในห้องเรียน…

ขอบคุณ Facebook : TUTV