News

พื้นที่ปลายน้ำพร้อมรับมือ จ.อุบลราชธานี

รายงานสดจากอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี : ขณะนี้ระดับแม่น้ำโขงยังต่ำกว่าตลิ่ง ยังรับน้ำที่จะไหลลงมาได้อีก ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำช่วยเพิ่มอีก…