News

บุกค้นโรงงานช่วยแรงงานเพื่อนบ้านเกือบ 1,000 คน ได้รับค่าจ้างต่ำกว่ากฎหมายกำหนด

รายงานสดจาก อ.แม่สอด จ.ตาก : ตำรวจบุกค้นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้ากีฬาส่งออก ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเกือบ 1,000 คน ได้รับค่าจ้างแรงงานต่ำกว่ากฎหมายกำหนด เบื้องต้นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการกำลังสอบสวนและให้การช่วยเหลือ…

ข่าวที่เกี่ยวข้อง